2009, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 217-224
[ Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SPERM ANOMALİSİ GÖSTEREN ERKEKLERDE SİTOGENETİK ANALİZLER
Ebru Önalan Etem, Hüseyin Yüce, Deniz Erol, Şükriye Derya Deveci, Gülay Güleç Ceylan, Halit Elyas
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İnfertilite, kromozom,Sitogenetik, Azospermi, Oligospermi

Amaç: Erkek infertilitesi çocuk sahibi olamayan çiftlerin yarısından sorumludur. Kromozomal abnormaliteler fertil erkeklerle karşılaştırıldığında infertil erkeklerde daha sıktır. Kromozomal anomalilerin spermotogenezde başarısızlığa neden olarak erkek infertilitesine neden olduğu bilinmektedir. Çalışmada sperm anomalisi gösteren infertil erkeklerde major kromozomal anomalilerin tipleri ve sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Toplam 214 (138 azospermik, 76 oligospermik) infertil erkek bireye sitogenetik inceleme yapıldı. Tüm hastaların periferik kan lenfositlerinin kromozomal analizleri sdandart yöntemlere göre yapıldı.

Bulgular: Toplam 214 infertil erkeğin 24 (%11.2)’ünde klinifelter sendromu (16/24; %7.5), XYY sendromu (1/24; %0.5), XX erkek sendromu (1/24; %0.5), 45,X, mar (Y) (1/24; %0.5), 46,XX, inv(Y)(p11q11) (1/24; %0.5), 46,XY, der(1)t(1;5)(p33;qter) (1/24; %0.5), 46,XY, t(15;15) (1/24; %0.5) ve 46,XY,t(14;21) (1/24; %0.5) kromozomal anomalileri tespit edildi.

Sonuçlar: Bu çalışma infertil erkeklerde kromozomal anomalilerin sıklığı %11.2 olduğunu göstermektedir. Bu genetik bozuklukların yeni nesillere aktarılmasındaki potansiyel risk infertil erkeklerin ICSI’dan önce taranması için bir sebep oluşturmaktadır. Ayrıca, genetik tarama ve danışmanın infertil hastalara rutin olarak yapılması gerekmektedir.


[ Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]