2014, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-106
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Protez gevşemelerinin etyolojik tanısında ameliyathanede hemen ekilen kültürlerin laboratuvarda ekilenler ile karşılaştırılması
Eren CANSÜ1, Aygül DOĞAN ÇELİK2, Fahri ERDOĞAN3, Muharrem BABACAN3
1Department of Orthopedics and Traumatology, School of Medicine, Marmara University Hospital, Pendik, Istanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, School of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Cerrahpaşa School of Medicine, Istanbul University, Cerrahpaşa, Istanbul, Turkey
Keywords: Artroplasti gevşemesi, Ameliyathanede ekim, Enfekte gevşeme, Mikrobiyolojik tanı

Amaç: Çalışmanın amacı, ameliyat esnasında alınıp, ameliyathanede hemen ekilen materyallerin kültürlerinin, laboratuvarda ekilenlerden üstün olup olmadığını göstermektir.

Hastalar ve Yöntemler: Artroplasti gevşemelerinin etyolojik tanısı hastanın prognozu ve revizyon cerrahisinin sağkalımı için önemlidir. Çalışmamızda, revizyon ameliyatı esnasında alınıp, ameliyathanede hemen ekilen örneklerin kültür sonuçlarını, laboratuvarda ekilen örneklerin kültür sonuçları ile karşılaştırdık. Çalışmaya 32 vaka dahil edildi. Ameliyat öncesinde C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) tetkikleri istendi. Hem ameliyathanede hem de sonrasında laboratuvarda ekilmek üzere sıvı, sürüntü ve doku biyopsi örneklerinin her biri ikişer adet olarak alındı. Alınan her örnek Gram boyama ile de incelendi.

Bulgular: Otuz iki vakanın sekizi enfekte olarak değerlendirildi. CRP'nin enfekte grupta aseptik gruba göre anlamlı olarak yüksek olduğu (p=0,003), ESH için ise anlamlı fark olmadığı saptandı. 42 örneğin ancak üçü (%7,1) Gram pozitif boyandı. Ekimi ameliyathanede yapılan materyal grubunda sıvı örneklerde, sürüntü ve doku biyopsisi örneklerine kıyasla daha fazla üreme saptandı. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı olarak bulundu (p<0,001).

Sonuç: Sıvı örneklerde üreme, diğer örneklerdeki üreme ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Bu neden ile, artroplasti revizyonlarında sıvı örneklerin alınıp kan kültürü şişelerine hemen ameliyathanede ekilmesi mikroorganizma saptama ihtimalini arttırabilir.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ]