2013, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-010
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tedavi yaklaşımlarında yeni bir dönem: Kodlamayan RNA’lar ve hastalıklar
Zülfiye Yeliz AKKAYA, Pervin DİNÇER
Tibbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Keywords: Kodlamayan RNA’lar, Hastalıklar, Tedavi

Yeni ribonükleik asit (RNA)’lerin bulunması ve işlevlerinin tanımlanmasıyla, RNA’ların canlı yaşamı için çok önemli süreçlerde rol oynadıkları belirlenmiştir. Özellikle insan genomunun %62’sini (ENCODE Consortium) kapsayan ncRNA (kodlamayan RNA)’ların hücresel savunmada, gelişimsel süreçlerde, farklılaşmada, DNA replikasyonunda, transkripsiyonda ve post-transkripsiyonel susturumda görev aldıkları gösterilmiştir. ncRNA’larda meydana gelen bozukluklar birçok hastalığa yol açmaktadır. İlişkili oldukları hastalıklardan bazıları kanserler, nörodejeneratif hastalıklar, immün yetmezlik hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıklardır. Hastalıklardan sorumlu oldukları düşünülen ncRNA’lar, yeni tedavi yaklaşımlarında hem hedef hem de araç olarak görülmektedirler. İnsan genomundaki tüm ncRNA’ların işlevlerinin aydınlatılmasıyla yeni tedavi yaklaşımları geliştirilebilecektir. Bu derlemede, kodlanmayan RNA’ların çeşitleri, hastalıklarla olan ilişkileri, ve tanı-tedavi amaçlı kullanımlarıyla ilgili literatüre dayalı değerlendirme yapılmıştır.

[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]