2013, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klinik onkoloji alanında nanoteknoloji
Mehmet Rıfkı TOPÇUL1, İdil ÇETİN2
1Biology Department, Faculty of Science, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Radiobiology Department, Intitute of Science , Istanbul University, İstanbul,Turkey
Keywords: Onkoloji, Kanser, Nanoteknoloji, Nanoilaç, Radyoterapi, Hipertermi

Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kanser tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemlerdir. Bu yöntemlerin bazı sınırlamaları olduğu için hastalığı tamamen tedavi etmek güçtür. Son yıllarda bu sınırlamaların üstesinden gelmek ve aynı zamanda tedavi etkinliğini arttırmak için yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bu bağlamda nanoteknoloji umut verici bir yaklaşımdır. Bu nedenle kanser nanoteknolojisi dikkat çekici bir alan haline gelmiştir. Geleneksel kanser ilaçlarının yan etkilerini azaltan ve tedavi etkinliğini arttıran yeni nano ilaçlar, radyoterapiye duyarlılığı arttıran altın nano partiküller ve termal ablasyon tedavisinde kullanılan nano partiküller kanser nanoteknolojisi alanında kullanılan uygulamalardan sadece bazılarıdır.

[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]