2013, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-033
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Romatoid artritin risk faktörleri: Eğitim düzeyi, tonsillektomi ve apendektomi
Mohammad Mahdi EFTEKHARIAN
Research Center for Molecular Medicine, Research Center for Neurophysiology and School of Paramedicine, Hamadan University of Medical Sciences, Fahmideh Blvd.,Hamadan, Iran
Keywords: Romatoid artrit, Eğitim düzeyi, Sosyoekonomik durum, Sosyal sınıf, Tonsillektomi, Apendektomi, Risk faktörleri

Amaç: Romatoid artrit (RA) kronik, otoimmün, enflamatuvar ve etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bir eklem hastalığıdır. Dünya nüfusunun %1’in de görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, RA hikayesi olan hastalarda eğitim düzeyi, tonsillektomi ve apendektomi arasındaki ilişikiyi araştırmaktır. Çalışma Batı İran’da Hamedan şehrinde yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma, yaş ve cinsiyet bakımından uyumlu 128 hasta ve kontrol grubunu oluşturan 130 kişi üzerinde yapılmıştır. Hasta-kontrollü çalışmada bilgiler, gruplara anket uygulayarak elde edilmiştir. Fizik muayene, kişilerden izin alınarak yapılmıştır. İstatistiksel analiz SPSS (Pearson’s Chi-Square test) ile yapılmıştır.

Bulgular: Hasta grubunda 116, kontrol grubunda ise 117 kadın bulunuyordu. Geri kalanlar erkek idi. İstatistiksel analiz RA riski ile eğitim durumu veya tonsillektomi arasında belirgin bir ilişki olmadığını göstermiştir (p >0,05). Ancak RA riski ile apendektomi arasında belirgin ters bir ilişki elde edilmiştir (p <0,05).

Sonuç: Bu konuda daha önce yapılmış büyük araştırmalardan elde edilen değişik sonuçlar ile bizim araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar değerlendirildiğinde, eğitim durumu, tonsillektomi ve apendektomi ile RA riski arasındaki kesin ilişkiye ulaşmak için daha fazla araştırmalara gerek olduğu kanısına varılmıştır.


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]