2013, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-038
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizi
İlknur AKTAŞ, Ayşegül KAPTANOĞLU YILDIRIM, Feyza ÜNLÜ ÖZKAN, Meryem YILMAZ KAYSIN, Ayşe Duygu ŞİLTE
1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul, Türkiye
2Sağlık Yönetimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Keywords: Fizyoterapi, Maliyet analizi, Yaşam kalitesi

Amaç: Lokomotor sistem sorunları nedeniyle yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizlerini ortaya koymaktır.

Hastalar ve Yöntem: Yatarak fizyoterapi alan olguların demografik verileri kaydedildi ve 15 D yaşam kalite sorgulaması yapıldı. Maliyetleri hesaplandı. Yaşam kalitesi ölçeği verilerini kullanarak hesaplanan, kaliteye ayarlanmış yaşam yılı (KAYY) sayısını kullanarak ekonomik analiz yapılmıştır.

Bulgular: Doksan üç olgunun 75’i (%80,64) kadın, 18’i (%19,35) erkek ve yaş ortalaması 61,45±14,52 idi. Gonartroz, hemipleji, lomber disk herni, Gullian Barre sendromu, omuzun sıkışma sendromu, lomber spondiloz, servikal disk hernisi olan hastaların yaşam kalitesi diğer gruplara göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (F=5,89; p<0,05). Gonartroz, hemipleji, lomber disk herni gruplarında tedavi için yapılan harcamalar yaşam kalitesini anlamlı düzeyde artırmaktadır (F=34,12; p<0,05).

Sonuç: Gonartroz, hemipleji, lomber disk hernisi, yaşam kalitesini en çok bozan hastalıklardır. Bu hastalıklarda tedavi için yapılan harcalamalar yaşam kalitelerini anlamlı düzeyde arttırmaktadır.


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]