2013, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-020
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hafif-orta şiddetli akne vulgaris yüz tutulumu tedavisinde nadifloksasinin tek başına ve benzoil peroksit ile birlikte kullanımının karşılaştırılması
Züleyha Yazıcı ÖZGEN1, Oya GÜRBÜZ2
1Department of Dermatology, School of Medicine, Bezmialem University, İstanbul, Turkey
2Department of Dermatology, School of Medicine, Marmara University, istanbul, Turkey
Keywords: Akne, Nadifloksasin, Benzoil peroksit

Amaç: Hafif-orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde nadifloksasin kremin tek başına veya benzoil peroksit ile birlikte kullanımının etkinliğini karşılaştırma.

Hastalar ve Yöntem: Çift kör, randomize çalışma, toplam 93 hasta 2 grup olarak ya nadifloksasin kremi ya benzoil peroksit losyonun baz formu ya da benzoil peroksit ile birlikte 8 hafta süre ile kullandı.

Bulgular: İnflamatuar lezyonlar tek başına nadifloksasin kullanan grupta(n=46) %22, 08, nadifloksasin+benzoil peroksit kullanan grupta(n=47) %53,5 oranında azaldı. Tek başına nadifloksasin kullanan grupta beş (%10,9), nadifloksasin+benzoil peroksit kullanan grupta 18(%38,3)hastada inflamatuar lezyonlarda %50 ve üzeri azalma görüldü.

Sonuç: Her iki tedavi de istatistiksel olarak etkili bulundu ancak nadifloksasin+benzoil peroksit grubunda belirgin olarak inflamatuar lezyonlarda azalma görüldü. Her iki tedavi de hafif yan etkiler ile çok iyi tolere edildi.


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]