2013, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-024
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Profesyonel futbolcularda egzersiz öncesi ve sonrası iskemi modifiye albumin düzeyleri
Can DUMAN1, Tuncay ÇOLAK2, Belgin BAMAÇ2, İmran GÖKER3, Serap ÇOLAK4, Aydın ÖZBEK2
1Department of Biochemistry, School of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2Department of Anatomy, School of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
3Department of Health Administration, School of Economics & Administrative Sciences, Okan University, İstanbul, Turkey
4School of Physical Education and Sports, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
Keywords: İskemi, İskemi modifiye albumin, Albumin, Egzersiz, Futbol

Amaç: İskemi modifiye albumin (IMA), akut koroner sendromun erken tanısında myokard iskemisinin bir belirteci olarak umud vadeden bir testtir. Ancak egzersiz sırasında gelişen iskeminin IMA düzeylerinde yolaçtığı değişimi inceleyen son çalışmalar çelişkili sonuçlar saptamıştır. Öte yandan futbolcularda egzersizle ilgili ciddi kardiyak olaylarda da artış vardır. Bu nedenle biz IMA düzeylerine egzersizin etkisini araştırmak için profesyonel futbol oyuncularında egzersiz öncesi ve sonrası IMA düzeylerini değerlendirdik.

Yöntem: Profesyonel futbolculardan egzersiz öncesi ve sonrası kan örnekleri toplandı. IMA düzeyleri spektrofotometrik metodların kullanımı ile ve albumin düzeyleri de otomatik analizör cihazında ölçüldü.

Bulgular: On altı futbolcunun egzersiz öncesi ve sonrası ortalama IMA düzeyleri sırasıyla 0.438±0.071 and 0.386±0.069 olarak saptandı. Aynı grubun egzersiz öncesi ve sonrası ortalama albumin düzeyleri ise sırasıyla 4.08±0.20 g/dL and 4.21±0.19 g/dL olarak ölçüldü. Egzersiz sonrası IMA ve albumin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı güçlü bir negatif korelasyon vardı (r = -0.535. p = 0.033).

Sonuç: IMA düzeyleri sadece kardiyak olmayan patolojilerde değil özgül serum albumin konsantrasyonlarında ve şiddetli spor aktivitelerinde bulunan bireylerde de değerlendirilmelidir.


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]