2013, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Metal raf üretim fabrikasında çalışan işçilerde kan ve idrar oksidatif stres parametreleri
Naci POLAT1, Ahmet KILINÇ2, A. Suha YALÇIN3
1Centro Laboratories, Istanbul, Turkey
2Oksante R&D Laboratory, Istanbul, Turkey
3Department of Biochemistry, School of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
Keywords: Antioksidan, Metal raf fabrika işçileri, Lipit peroksidasyonu, Oksidatif stres, Serbest radikaller

Amaç: Bu çalışmada, fabrika ortamında çalışan işçilerin antioksidan seviyeleri (glutatyon, glutatyon redüktaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon transferaz, katalaz ve süperoksit dismutaz), lipit peroksidasyon ürünleri (plazma, eritrosit ve idrarda malondialdehit) ve DNA hasar ürünü 8-hidroksideoksiguanozin (8-OH-2’-dG) ölçülerek işçilerdeki oksidatif stres düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya İstanbul sanayi bölgesinde metal raf üretimi yapan bir fabrikanın üretim kısmında çalışan 24 işçi ile 16 kişiden oluşan bir kontrol grubu alınmış, hastalardan ve kontrol gruplarından alınan kan ve idrar örneklerinde oksidatif stres parametreleri incelenmiştir.

Bulgular: İşçilerde glutatyon transferaz, katalaz, süperoksit dismutaz ve plazma, idrar ve eritrosit malondialdehit düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunurken, glutatyon peroksidaz ve glutatyon düzeyleri düşük bulunmuştur. Glutatyon redüktaz ve 8-OH-2’-dG değerleri kontrol grubuna göre sırasıyla düşük ve yüksek bulunmuş olmakla birlikte değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Sonuç: Metal raf üretim fabrikasında çalışan işçiler kontrol grubuna göre serbest radikallerin zararlı etkilerine daha fazla maruz kalmaktadır.


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]