2012, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-137
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şizofreni Hastalarında Değişen Eritrosit Deformabilitesi ve Antioksidan Enzim Düzeyleri
Hande YAPIŞLAR
Department of Physiology, School of Medicine, İstanbul Science University, Istanbul, Turkey
Keywords: Antioksidan enzimler, Eritrosit, Lipid peroksidasyonu, Eritrosit deformabilitesi, Şizofreni

Amaç: Şizofreni, etiyolojisi tam olarak açıklanamamış önemli mental hastalıklardan biridir. Serbest radikallerin merkezi sinir sisteminde membranlara hasar verebileceği ve bunun da şizofreninin fizyopatolojisinde rol oynayabileceğine dair veriler mevcuttur. Eritrositlerin de psikiyatrik hastalıklarda periferik bir gösterge olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Bizler bu çalışmada şizofrenli hastaların antioksidan kapasite ve lipid peroksidasyon düzeylerini ölçerek bu parametrelerin eritrositlerin deformabilite özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Yirmi şizofreni hastası ve 20 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyon düzeyleri spektrofotometrik olarak, eritrosit deformabilite düzeyleri ise shear stres difraktometresi aracılığıyla ölçülmüştür.

Bulgular: Hasta grubunda kontrol grubuna göre eritrosit deformabilite özelliklerinin azaldığı, lipid peroksidasyonu düzeylerinin arttığı, antioksidan enzim düzeylerinde ise değişiklikler olduğu gözlenmiştir (P<0,05).

Sonuç: Serbest radikallerin şizofrenide eritrosit deformabilitesi üzerinde olumsuz rol oynadığı ve şizofreni hastalarında antioksidan düzeylerinin değiştiği anlaşılmıştır. (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;25:133-7)


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]