2011, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-099
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Güçlü bir antioksidan bioflavonoid olan quercetin uzun süreli deneysel diabetes mellitustaki böbrek fonksiyon bozukluğunu azaltır
Mustafa EDREMİTLİOĞLU1, Mehmet Fatih ANDİÇ2, Derya Beyza SAYIN3, Oğuzhan KORKUT4, Üçler KISA5
1Physiology Department, School of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2Educational and Research Hospital, Konya, Turkey
3Medical Genetics Department, School of Medicine, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
4Pharmacology Department, School of Medicine, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
5Biochemistry Department, School of Medicine, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
Keywords: Quercetin, Diabetes mellitus, Nefropati, Oksidan hasar, Antioksidan enzimler, NADPH oxidase

Amaç: Uzun süreli diabetes mellitusta (DM) nefropati gibi çok ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Oksidan stres diabetik nefropati patogenezinde rol oynayan faktörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, güçlü bir antioksidan olan quercetinin streptozotosinle oluşturulmuş DM'ta böbrek fonksiyonlarına ve oksidan-antioksidan kapasite arasındaki dengeye etkilerini araştırmaktır.

Yöntem: Kontrol, 8 ve 16 haftalık DM (DM8 ve DM16), 8 ve 16 haftalık DM + quercetin (QUER8 ve QUER16) olmak üzere beş grup sıçan kullanıldı. QUER8 ve QUER16 grubundaki sıçanlara deney süresince periton içi quercetin (15 mg/kg/gün) verildi.

Bulgular: Malondialdehit düzeyleri DM8 ve DM16 gruplarında yüksek bulunmasına karşın quercetin verilen gruplarda azaldı. Diabetik sıçanlarda süperoksit dismutaz ve katalaz aktivitelerinde azalma ve NADPH oksidaz aktivitesinde artış gözlendi. QUER8 ve QUER16 gruplarında ise NADPH oksidaz aktivitesi azalırken, antioksidan enzim aktiviteleri arttı. Fonksiyonel böbrek parametreleri diabetik sıçanlarda önemli ölçüde bozuldu. Oysa, QUER16 grubunda idrarla su ve sodyum atımı ve plazma kreatinin düzeyi DM16 grubundan daha düşüktü.

Sonuç: Bulgularımıza göre, quercetin uygulamasının DM'ta oluşan böbrek fonksiyon bozukluğunu azalttığını ve böbrekteki oksidan hasarı tamamen önlediğini söylemek mümkündür.


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]