2013, Cilt 26, Sayı 1
9 makale bulundu.
 • Radikal Retropubik Prostatektomi – Güncel Literatür Derlemesi ve Son 250 Vaka İle Marmara Tecrübesi
       İlker TİNAY, Mahir Bülent ÖZGEN, Çağrı Akın ŞEKERCİ, Levent TÜRKERİ
 • İnsan Kolon Kanser Hücre Hattında (HT29) Sisplatin'in Apoptotik Etkisi
       Venhar GÜRBÜZ, Akın YILMAZ, Özlem GÖKÇE, Ece KONAÇ
 • Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma
       Beste M. ATASOY1, Zerrin ÖZGEN2, Özlem YÜKSEK KANTAŞ3, Birsen DEMİREL4, Atınç AKSU5, Faysal DANE6, M. Kemal KUŞÇU7, İlknur ALSAN ÇETİN1, Roman İBRAHİMOV1, Ufuk ABACIOGLU1
 • Wnt/Beta-Katenin Sinyal Yolunda Görev Alan Hedef Hücre Zarı Biyomolekülleri
       Hanife Güler TANIR1, Şayeste DEMİREZEN1, Mehmet Sinan BEKSAÇ2
 • Lokal İleri Evre Özefagus Kanserinde Kemoradyoterapi Deneyimimiz
       İlknur ALSAN ÇETİN1, P. Fulden ÖNCÜ YUMUK2, Beste M. ATASOY1, Faysal DANE2, Hale Başak ÇAĞLAR1, Roman İBRAHİMOV1, Hasan Fevzi BATIREL3, Ufuk ABACIOĞLU1
 • Serbest radikaller, süt serumu proteinleri ve kolorektal kanser
       A. Suha YALÇIN1, Wafi ATTAALLAH2, Ayşe Mine YILMAZ1, A. Özdemir AKTAN2
 • Nazofarenks kanserinin mastoid bölge rekürrensi: Nadir bir klinik tablonun tedavisi
       Ayşegül ÜÇÜNCÜ KEFELİ1, Beste Melek ATASOY1, Zerrin ÖZGEN2, Murat SARI3, Fuat DEDE4, Faysal DANE5
 • Donuk omuzla başvuran ve meme kanseri tanısı alan bir olgu
       Feyza ÜNLÜ ÖZKAN1, Işıl ÜSTÜN2, Fatma Nur SOYLU BOY3, Selin BOZKURT ALP1, İlknur AKTAŞ1
 • Akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen klinikopatolojik özellikler
       Umut KEFELİ1, Bala Başak ÖVEN USTAALİOĞLU2, Mahmut Emre YILDIRIM3, Burçak ERKOL2, Dinçer AYDIN3, Nur ŞENER3, Alper SONKAYA1, Özgür AÇIKGÖZ1
 •