2013, Cilt 26, Sayı 1
14 makale bulundu.
 • EVALUATION OF ACUTE INTOXICATIONS IN PEDIATRIC EMERGENCY CLINIC IN 2005
       Suat Biçer, Sadettin Sezer, Ferhan Çetindağ, Mehmet Kesikminare, Neslihan Tombulca, Gönül Aydoğan, Hüseyin Aldemir
 • RETROSPECTIVE EVALUATION POISONING PATIENTS IN EMERGENCY DEPARTMENT
       Onur Yeşil, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Özlem Güneysel
 • THE ROLE OF INFLAMMATORY CYTOKINES INTERLEUKIN 6 AND TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA FOR DETECTION OF ACUTE SURGICAL ABDOMEN IN EMERGENCY ROOM
       Özge Ecmel Onur, Erol Erden Ünlüer, Arzu Denizbaşı, Özlem Güneysel
 • Richter umbilikal hernisi: olgu sunumu
       Iftikhar BAKSHI, Imtiaz WANI, Showkat PARAY, Arif SARMAST
 • Erken Çocukluk Döneminde Agresyon: Klinik Bir Örneklemde İlişkili Faktörler
       Özalp EKİNCİ1, Volkan TOPCUOĞLU2, Yasin BEZ3, Osman SABUNCUOĞLU4, Meral BERKEM4
 • Pediatri Perspektifinden Çocuklarda Konuşma ve Dil Gecikmesine Yaklaşım
       Sinan Mahir KAYIRAN1, Seda Atilla ŞAHİN1, Sena CURE2
 • Ergenlerde Müzik Tercihi ile Psikiyatrik Sorunlar Arasındaki İlişki
       Özalp EKİNCİ1, Volkan TOPÇUOĞLU2, Özgür Bilgin TOPÇUOĞLU3, Osman SABUNCUOĞLU4, Meral BERKEM4
 • Hastanede Yatarak Tedavi Gören Çocuklarda Malnütrisyon: Ulusal Türk ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çocuk Büyüme Standartlarının Karşılaştırılması
       Engin TUTAR1, Perran BORAN1, Sedat ÖKTEM2, Gülnur TOKUÇ1, Binnaz ÇALIŞKAN2
 • İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Öfke ve Dürtüsellik
       Elif AKIN1, Meral BERKEM2
 • Çocuk gelinler
       Perran BORAN1, Gülbin GÖKÇAY2, Esra DEVECİOĞLU2, Tijen EREN2
 • Yüksek doz metilfenidat ile intihar girişimi: Bir olgu sunumu
       Duygu MURAT, Ayşe ARMAN
 • Çocuk ve ergenlerde okul reddi davranışının nedenlerinin incelenmesi
       Funda GÜMÜŞTAŞ1, Yasemin YULAF2, Sebla GÖKÇE3
 • Çocuklarda fonksiyonel kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
       Hüseyin KILINÇASLAN1, Osman ABALI2, İbrahim AYDOĞDU1, Mustafa BİLİCİ3
 • Bebeklerde ve çocuklarda yaygın fizyolojik sıkıntılar ve davranış sorunları: Birinci basamak hekimlerinin bilmesi gerekenler
       Petek GENÇ KAYIRAN, Sinan Mahir KAYIRAN, Berkan GÜRAKAN
 •